Інформація про відділ міжнародних зв’язків

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 9,
тел. (03-244) 3-81-11
e-mail: interelations@dspu.edu.ua

Основними завданнями Відділу є:

1) в межах своєї компетенції забезпечення організації заходів з виконання нормативно-правових актів чинного законодавства відповідно до напрямів діяльності Відділу та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) укладення та контроль реалізації міжнародних угод з питань співробітництва в  галузі  освіти  та  науки,  підготовки  та  підвищення  кваліфікації працівників Університету, навчання і стажування студентів та аспірантів закордоном;

3)  контроль виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;

4) забезпечення умов для ефективного співробітництва у рамках проектів за угодами Університету з закордонними навчальними закладами, науково-дослідними установами та іншими організаціями;

5) розвиток взаємовигідних міжнародних науково-технічних зв’язків, виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-технічною інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарок тощо;

6) сприяння участі професорсько-викладацького складу та студентів Університету в наукових та освітніх програмах, які знаходяться у сфері інтересів Університету, а також у міжвузівських обмінах;

7) координація міжнародного співробітництва, здійснюваного структурними підрозділами Університету;

8) організація пошукової діяльності грантових програм Євросоюзу, що підтримують розвиток наукових, освітніх, промоційних та інших напрямів і тем;

9) організація роботи з залучення (участі, співучасті, пошуку партнерів) до науково-дослідних проектів Європейської комісії;

10) організація роботи з функціонування сертифікаційних програм;

11) організація культурних обмінів;

12) реалізація інших видів міжнародного співробітництва.

 

Natalia

Гойванович Наталія Костянтинівна

в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків,  к.б.н., доцент

Alex

Голубєв Олександр Петрович

провідний фахівець

відділу міжнародних зв’язків

Кшановська Тетяна Ігорівна

фахівець І категорії 

відділу міжнародних зв’язків