Foreign partners

THE LIST OF THE FOREIGN PARTNERS OF

DROHOBYCH IVAN FRANKO STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

AGREEMENTS

 

AUSTRIA

University of Innsbruck/UNIVERSITÄT  INNSBRUCKУгода

Paris Lodron University of Salzburg / PARIS LODRON UNIVERSITÄT SALZBURG Угода

Private University College of Education of the Diocese of Linz / PRIVATE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ Угода

University College of Teacher Education Styria / PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE STEIERMARK  Угода

University College of Teacher Education in Vienna / PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE WIEN Угода

Agreement with the Ukrainian-Austrian Center for Cooperation on Science, Education and Culture /  ÖSTERREICHISCH-UKRAINISCHEN KOOPERATIONSBÜRO FÜR WISSENSCHAFT, BILDUNG UND KULTUR Угода

AZERBAIJAN

Institute Of Radiation Problems / RADIASIYA PROBLEMLƏRI INSTITUTU AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMIYASI FIZIKA-RIYAZIYYAT VƏ TEXNIKA ELMLƏRI BÖLMƏSI Угода

BELGIUM

Rehabilitation center “DVC Zevenbergen-VZW Emmaus”, Non-profit organization “VZW ORADEA /Угода

International non-governmental organization DISOP / DISOP Угода

Vives University of Applied Sciences/ HOGESCHOOL VIVESKORTRIJK Угода

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN

Bishop Grosseteste University/BISHOP GROSSETESTE UNIVERSITY Угода

Anglia Ruskin University  / ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ARU Угода

DENMARK

 VIA University College / VIA UNIVERSITY COLLEGE, DENMARK  Угода

ITALY

 The University of Pisa /THE UNIVERSITY OF PISA, ITALY  Угода 

CAMEROON

University of Douala/ UNIVERSITY_OF_DOUALA Угода

CANADA

The Global Affairs Canada (GAC) and Representation of Help Age International in

Ukraine/ Угода

LATVIA

ISMA  University / SIA “INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA AUGSTSKOLA” ISMA  Угода

Riga Technical University; department of semiconductor physics / RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE (RTU)

GERMANY

Cologne University of Applied Sciences / TECHNISCHE HOCHSCHULE KÖLN (TH KÖLN)  Угода

International Institute in Zittau (faculty of business economics)/ Угода

International Institute in Zittau / INTERNATIONALES HOCHSCHULINSTI­TUT (IHI) ZITTAU  Угода

 POLAND

Jan Dlugosz University in Czestochowa / UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIEУгода pdf

State University of Applied Sciences in Konin / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE  Угода

Higher School of Management and Entrepreneurship in Walbrzych /Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Higher School of Hotel Business and Tourism in Lesku/WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I TURYSTYKI W LESKU Угода

University of Lodz / UNIWERSYTET ŁÓDZKI  Угода

Yan Vyzhikovskii Higher Educational Institution / UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO  Угода

University of Lower Silesia / DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Угода

Polonia Academy in Czestochowa ” Dual education”/ AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE „Podwójny dyplom”  Угода

University of Wroclaw / UNIWERSYTET WROCŁAWSKI  Угода

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Block “Fundamentals of prevention of risky behaviors of children and youth” / UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY   Угода

East European State Higher School in Przemyśl/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU  Угода

Polonia Academy in Czestochowa (Biotechnology)/ AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE (BIOTECHNOLOGIA)  Угода

Collegium of Management Polytechnic Institute of State Higher Vocational School in Krosno / ZARZĄDZANIEINSTYTUT POLITECHNICZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA PIGONIA W KROŚNIE Угода

The Subcarpathian Findysz Higher School шn Jaslo / PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA W JAŚLE   Угода

University of Rzeszów (sociology). Double degree / UNIWERSYTET RZESZOWSKI/Угода

University of Rzeszów / UNIWERSYTET RZESZOWSKI Угода

Eastern-European University Network / Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów  Угода

University of Economics and Human Sciences in Warsaw / AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE (WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE) Угода

Pedagogical University of Krakow / UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE   Угода

Lublin university of technology/ POLITECHNIKA LUBELSKA Kyiv national economics university named after Vadym Hetman  / KYIV NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY NAMED AFTER VADYM HETMAN Угода

State Higher School of Technology and Economics in Jarosław/ PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU  Угода 1 Угода 2

The East European State University In Przemyśl,Sociology Institute / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU, Instytut Sociologii Угода

Warsaw school of Information Technology/ WIT WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA  Угода

Maria Curie-Sklodowska University In Lublin / UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Угода

Bruno Schulz Festival Society In Lublin / STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA W LUBLINIE Угода

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities / UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH  Угода

Gdansk Higher School Of Humanities  / GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA  Угода

Lublin University of Technology (INTERNATIONAL CERTIFICATES) / POLITECHNIKA LUBELSKA  Угода

The Jan Grodek State Vocational Academy In Sanok / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU   Угода

State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Institute of Tourism and Recreation / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU, Instytut Turystyki i Rekreacji Угода

University of International Relations and Social Communication/ WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W CHEŁMIE  Угода

Museum named after Adam Festnacht in Bzozov / MUZEUM REGIONALNE IM. ADAMA FASTNACHTA  Угода

University of Economics and Innovation in Lublin / WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (WSEI) Угода

State University of Applied Sciences in Koszalin / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE  Угода

Higher School of International and Regional Cooperation z. Glogera (wswmir)/ WYŻSZA SZKOŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I REGIONALNEJ IM. Z. GLOGERA (WSWMIR)   Угода

The John Paul II Catholic University of Lublin / KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Угода

Polonia Academy in Czestochowa / AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE  Угода

The Jan Kochanowski University (Jku) in Kielce  / UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  Угода

University of Zielona Góra / UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  Угода

WSPIA University of Rzeszow / WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa   Угода

The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY  Угода

State University Of Applied Sciences In Konin / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE  Угода

State Higher Vocational School memorial of prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg / PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU   Угода

The State Agency For The Prevention Of Alcohol-Related Problems (Parpa) PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PARPA) and Foundation “Caritas SDD UGCC” / / Foundation “Caritas SDD UGCC”

International Academy of Applied Sciences in Łomży / MІĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY   Угода

Higher School of Management and Entrepreneurship in Wałbrzych / WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSZiP  Угода

SLOVAKIA


Axis Rehab organization /AXIS REHAB S.R.O. Угода

 THE UNITED STATES OF AMERICA

The State University of New York, Tomkins Cortland Community College  / THE STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY COLLEGE   Угода