Що таке програма Темпус?

Програма Темпус – освітня програма Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку вищої освіти в державах-членах ЄС,  і додатково пропагує  підхід міжлюдської співпраці (people to people approach).

Програма Темпус, заснована в 1990 році для максимально збалансованого співробітництва та вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів, та охоплює сьогодні  загалом 27 країн: на Західних Балканах, у Східній Європі, Центральній Азії, Північній Африці та на Ближньому Сході.

Програма Темпус фінансує міжуніверситетську співпрацю в сфері розробки та вдосконалення навчальних програм, управління університетами, взаємодії науковців та громадянського суспільства, партнерство освіти і бізнесу, а також структурні реформи в сфері вищої освіти.

Програма Темпус є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I – 1990-1994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II іbis – 1998-2000; Tempus III – 2000-2006. З 2007 року розпочато новий етап програми – Tempus IV (2007-2013).

В 2011 році 20-ти річчя програми, проведено міністерську конференцію, присвячену досягненням програми за 20 років. Історія розвитку програми http://eacea.ec.europa.eu/tempus/events/2010/ministerial_20birthday.php

До 2009 року програма Темпус координувалася Директоратами Європейської Комісії з питань освіти та культури, розширення і зовнішньої допомоги. Починаючи з другого конкурсу четвертого етапу програми Темпус, цю функцію здійснює Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, яке має мандат від Європейської Комісії на управління та координацію проектів програми.

Детальний опис програми англійською та російською мовами на сайті Виконавчого агентства http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_ru.php

Чому саме програма Темпус?

Програма Темпус (Tempus – Trans-European Mobility Programme for University Studies) сприяє встановленню і зміцненню співпраці в сфері вищої освіти між країнами-членами ЄС та країнами-партнерами.

В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в процесі соціального, економічного та культурного розвитку. Саме вони є джерелами спеціальних знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів.

Tempus IV (2007-2013)

Сучасний етап – Темпус IV є складовою загальних стратегій ЄС “Enlargement” і “Development”. Стратегічні орієнтири для програми визначаються Політикою зовнішніх зв’язків ЄС.

Програма Темпус IV надає можливість країнам-партнерам обирати національні пріоритетні напрями реформування та заохочує всіх зацікавлених виявляти ініціативу, шукати інноваційні підходи, створювати новітні освітні продукти і послуги.

Бюджет конкурсів програми складає 53 000 €, на фінансування Східного регіону політики сусідства куди входить Україна виділяється € 11.4 мільйона, планується зростання бюджету фінансування для регіону з 2011 року.

У програмі Темпус IV визначено три напрями реформування, які збігаються з основними завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong learning) та узгоджуються із Лісабонською стратегією та завданнями Болонського процесу.

Три напрями реформування включають пріоритетні теми:

1. Реформування навчальних планів і програм (модернізація начальних планів відповідно до Європейської системи накопичення та трансферу кредитів (ECTS) серед дисциплін – відповідно до наведених в конкурсній документації – Subject Area).
2. Удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти (управління ВНЗ та студентські послуги, інституційна та фінансова автономія, запровадження механізмів забезпечення якості, рівний та прозорий доступ до вищої освіти, розвиток міжнародних зв’язків).
3. Посилення зв’язків між освітою та суспільством
(підготовка не-університетських викладачів, співпраця з підприємствами, тренінгові курси для державних службовців (міністерства, регіональні та місцеві органи влади), навчання протягом життя, трикутник знань: освіта – інновації – дослідження, рамки кваліфікацій)

By mp