Хто може брати участь у програмі Темпус IV?

Програма Темпус реалізується через проекти, які ініціюються, розробляються та здійснюються на основі партнерства. Партнерство реалізується через консорціуми організацій-бенефеціарів, серед яких – вищі навчальні заклади, науково-дослідні інституції, міністерства, незалежні агенції із забезпечення якості освіти, державні, приватні та громадські організації, професійні мережі, соціальні партнерства, асоціації ректорів, викладачів, студентів, працедавців та інші організації, які працюють в сфері вищої освіти, держав-членів ЄС і країн-партнерів, а саме:
– 27 держав-членів ЄС;
– 5 країн Західних Балкан (IPA): Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово (funded by Instrument for Pre-accession Assistance – Council Regulation (EC) # 1085/2006 dated on 17 July 2006 establishing an IPA)
– 6 країн Східного регіону сусідства (ENPI East): Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (funded by European Neighbourhood Policy Instrument – European Parliament and Council Regulation (EC) # 1638/2006 dated on 24 October 2006 laying down general provisions establishing an ENPI)
– Російська Федерація (funded by Bilateral allocation under ENPI)
– 10 країн Південного регіону сусідства (ENPI South): Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, територія Палестинської автономії, Сирія, Туніс (funded by European Neighbourhood Policy Instrument – European Parliament and Council Regulation (EC) # 1638/2006 dated on 24 October 2006 laying down general provisions establishing an ENPI)
– 5 країн регіону Центральної Азії (DCI): Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан funded by Development Cooperation Instrument – European Parliament and Council Regulation (EC) # 1905/2006 dated on 18 December 2006 establishing a Financing Instrument for Development Cooperation.
Юридичні особи з наступних країн можуть брати участь як партнери на умовах самофінансування:
– Турція, Хорватія, Колишня Республіка Югославія – Македонія;
– країни ЕЕС: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія и Швейцарія

Вимоги до партнерств відповідно до спрямування проектів:

– для національних проектів – мінімум 6: три університети з трьох різних держав-членів ЄС та три ВНЗ з країни-партнера (наприклад: України);
– для багатонаціональних проектів – мінімум 7: три університети з трьох різних країн-членів ЄС та по два ВНЗ з двох країн-партнерів.

Які проекти фінансуються у межах програми Темпус IV?

У межах програми Темпус IV за участі вищих навчальних закладів фінансується два типи проектів:

1) Спільні проекти (Joint Projects) засновані на багатосторонньому партнерстві між вищими навчальними закладами ЄС та країн-партнерів і направлені (на інституційному рівні) на розвиток, модернізацію та поширення сучасних навчальних програм, оновлення методів викладання та навчально-методичних матеріалів; посилення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві, укріплення зв’язків з ринком праці, підтримку інноваційної діяльності; створення і розширення професійних мереж, удосконалення систем управління закладами, включаючи управління фінансами, розвиток бібліотек, кадрових служб і послуг для студентів, обмін кращим досвідом тощо.

2) Структурні заходи (Structural Measures) спрямовані на модернізацію системи вищої освіти на національному рівні, а саме: вироблення національної політики, розвиток системи вищої освіти в цілому з метою наближення до європейських стандартів. Структурні заходи передбачають: реформування системи врядування, збільшення автономії вищих навчальних закладів; запровадження системи забезпечення якості; розвиток системи кваліфікацій; розроблення нормативно-правового забезпечення на підтримку реформ у сфері вищої освіти; розвиток і нарощування інституційної, адміністративної та експертної спроможності для прискорення реформування освітньої сфери в світлі запровадження положень Болонського процесу; збільшення суспільної підтримки реформ, розширення кола їх прихильників та учасників; пропагування реформ через організацію міжнародних, національних і регіональних конференцій та семінарів. Обов’язкова участь Міністерства як партнера проекту.

Розмір гранту фінансової підтримки ЄС від 500 000 € до 1 500 000 €, що складає 90 % загального бюджету проекту, мінімум 10 % співфінансування партнерства, тривалість проектів до трьох років.

Як взяти участь у конкурсах програми Темпус IV?

Програма Темпус реалізується за принципом «знизу-вгору» (bottom-up approach) за ініціативи вищих навчальних закладів. Конкурс проектів оголошується щорічно, як правило восени або взимку. Початок шостого конкурсу програми Темпус IV буде оголошено в жовтні 2012 р.
Оголошення про подання заявок на участь в програмі Темпус публікуються в Офіційному журналі ЄС і на Інтернет-сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php.
Заявка на проект може подаватися вищим навчальним закладом з країн-членів ЄС, що приєдналися до Хартії Еразмус, або країн-партнерів (в т.ч. і України), який одночасно виступає в якості отримувача гранту та координатора проекту і несе повну відповідальність за реалізацію проекту.
Заявки подаються однією з робочих мов програми: англійською, французькою або німецькою та мають бути заповнені за встановленим форматом. Електронна форма заявки публікується за 6 тижнів до моменту подання. Заповнена е-форма подається он-лайн, а додаткові супровідні документи мають бути направлені поштовим листом на адресу Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Координує програму Темпус IV: Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php та Національний Темпус-офіс в Україні www.tempus.org.ua

By mp