Інформація по російськи: Skubiszewski-Scholarship2013-ru

STYPENDIUM I DOTACJA

IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993),

pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości

pod honorowym  patronatem Ministra Spraw  Zagranicznych RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich,  Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwia odbycie w roku akademickim 2013/2014 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (lub innej uczelni w Polsce) w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwia jej beneficjentowi dwumiesięczny pobyt w Polsce, który będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium.

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i pobytu naukowego (w ramach Dotacji) będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:

– prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),

– nauki polityczne,

– historia najnowsza.

 

Fundator Stypendium:

Fundacja Krzysztofa Skubiszewskiego

www.skubi.net/fundacja.html
Realizator Stypendium:

Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. +48 22 55 22 555
Fax. +48 22 55 22 222
stypendia.studium@uw.edu.pl
www.studium.uw.edu.pl

 

Szczegółowe  informacje o Stypendium i o Dotacji :

Informacje w języku polskim

Informacje w języku rosyjskim

Informacje w języku angielskim
Dokumenty można składać do 15 kwietnia

By mp