Упродовж 12 – 18 січня 2023 року доцентка кафедри німецької та французької мов і методики їх навчання Вікторія Лучкевич проходила онлайн стажування для екзаменаторів міжнародних сертифікованих мовних іспитів DELF/DALF із французької мови, організоване за сприяння Французького Альянсу м. Львів (Alliance Française) та Центру міжнародної освіти при Міністерстві освіти Франції (France Education International).

Програмою стажування було передбачено самостійне опрацювання теоретичного матеріалу щодо особливостей оцінювання компетентностей відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти (Common European Frame work of Reference for Languages), а також онлайн-навчання, що базувалося на оволодінні практичними навичками оцінювання компетентностей кандидатів, ознайомлення з основними нормативними документами з мовної освіти. Під час стажування велику увагу було зосереджено на вивченні оновлених мовних дискрипторів кожного рівня, нововведеннях щодо організації та проведення мовних екзаменів, особливостей оцінювання усного і писемного мовлення кандидатів.

Після проходження кожного мовного рівня та успішного складання відповідного екзамену Вікторія Лучкевич стала сертифікованою екзаменаторкою усіх рівнів володіння французькою мовою – від елементарного А1 до рівня рідномовця С2 – і здобула можливість приймати відповідні мовні іспити як в Україні, так і за кордоном.

зображення_viber_2023-01-29_20-05-15-251 зображення_viber_2023-01-29_20-05-42-388

By vmp