9 грудня 2014 року в м. Тернопіль відбувся Всеукраїнський інформаційний день «Програма Еразмус+ для вищої освіти». Захід організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

В рамках Інформаційного дня було представлено:

 • загальний огляд програми та напрями Еразмус + у сфері вищої освіти;
 • правила та умови участі українських вищих навчальних закладів у конкурсах програми за напрямами: «навчальна мобільність», «розвиток потенціалу вищої освіти» (колишня програма Темпус), «Жан Моне»;
 • рекомендації з підготовки проектних заявок;
 • кращий досвід найбільш успішних проектів Темпус, що може бути застосований для підготовки проектів Еразмус+.

Про програму

Erasmus+ – програма Європейського Союзу в галузі освіти, навчання. Молоді та спорту на період 2014 – 2020 рр. Вона пропонує ряд можливостей студентам ВНЗ, аспірантам, викладачам, персоналу та навчальним закладам з усього світу.

Вища освіта: головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки.

 • Покращення якості викладання та навчання;
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-учасницях програми та розвиток потенціалу країн-партнерів;
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+;
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах.

 

Ключовий напрям діяльності – КА1:Мобільність студентів у вищій освіті

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ);
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу;
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС).

Ключовий напрям діяльності – КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ);
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ);
 • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм.

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером в проектах напряму Навчальної мобільності.

Студенти і викладачі для отримання грантів подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.

 

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій

Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання;
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя;
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання;
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного).

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду та обґрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві.

Ключовий напрям діяльності – КА2:Співпраця задля інновацій

Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу.
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення.
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств.

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду та обґрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі.

Ключовий напрям діяльності – КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу.

 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…).

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути координатором, так і бути рівноправним партнером проектів.

 

Ключовий напрям діяльності – КА3:

Підтримка реформ

Цілі:

 • Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес;
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …);
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту);
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах;
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики;
 • Всесвітня асоціація випускників;
 • Міжнародна привабливість і пропагування.

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями Erasmus+ у сфері вищої освіти: www.erasmusplus.org.ua

By vmp