Україна бере участь конкурсах програми Жана Моне з 2001 р. З 2014 р. програма Жан Моне трансформувалась в Еразмус+: Напрям Жан Моне та розпочато проведення конкурсів.

Діяльність в рамках напряму Еразмус+: Напрям Жан Моне

Цілі:

 • сприяти досконалості євроінтеграційних студій у вищій освіті.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання й дослідження (Кафедри, Модулі та Центри досконалості)
 • Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (мережі та проекти).
 • Підтримка діяльності організацій або асоціацій.
 • Створення знаку якості «Жан Моне».
 • Надання операційних грантів окремим закладам.

Напрям діяльності – Жан Моне: Викладання та дослідження

Підтримка надається на:

 • Навчальну програму, присвячену ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин – Модулі Жана Моне.
 • Викладацьку ставку із спеціалізацією на європейських студіях обсягом не менше 90 годин – Кафедри Жана Моне.
 • Осередки накопичення знань з тематики ЄС та євроінтеграційних компетентностей – Центри досконалості Жана Моне.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання курсів  в галузі європейської інтеграції, включених до офіційних навчальних планів і програм.
 • Наукові розвідки, моніторинг і керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики.
 • Організація та координація людських та інформаційних ресурсів у сфері європейських студій.

Напрям діяльності – Жан Моне: Дебати та обміни

Підтримка надається на:

 • Посилення співпраці та поширення результатів високоякісних досліджень – Мережі.
 • Опрацьовування різноманітних методологій, активізація дискусій та рефлексії – Проекти.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Сприяння обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою взаємозбагачення та поширення кращих практик.
 • Посилення співпраці та створення платформи з обміну знань щодо найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участі державних органів та Європейської Комісії.
 • Розроблення академічного змісту та інструментарію для окремих цільових груп
 • Спільне створення змісту та спільне викладання.

Напрям діяльності – Жан Моне: Підтримка організацій або асоціацій

Підтримка надається на:

 • Активізацію викладацької та тренінгової діяльності у сферах, що стосуються ЄС – Заклади.
 • Участь і внесок у дослідження євроінтеграційних процесів – Асоціації.

Основні види діяльності за напрямом:

Для організацій:

 • Збір, осмислення, аналіз та поширення фактів і знань про Європейський Союз.
 • Організація (розроблення, викладання) курсів, що стосуються діяльності Європейського Союзу, на рівні магістратури або в рамках підвищення кваліфікації.

 Для асоціацій:

 • Організація та здійснення статутної діяльності асоціацій, що займаються євроінтеграційними студіями.
 • Сприяння активному громадянству через поширення інформації про Європейський Союз серед широкої громадськості.

Хто може взяти участь та подати проектну заявку:Університет(и) з України та з іншої країни світу може запропонувати проект, що спеціалізується на Європейських студіях, з метою сприяння досконалості у викладанні та дослідженнях європейського інтеграційного процесу. Напрям Жан Моне підтримує такі проекти та професорів кафедр імені Жана Моне, а ключові види діяльності включають навчальні курси, дослідження, конференції та публікації в галузі Європейських студій.

Навчальні заклади та асоціації з усього світу зможуть подати заявку на проект за напрямом Жан Моне в рамках конкурсу програми Еразмус+. Проекти Жан Моне вимагають укладання односторонньої угоди між Агентством та єдиним закладом-бенефіціаром. Проте, на практиці, а особливо у випадку мереж, можлива неформальна участь організацій-партнерів.

Конкурси Жана Моне відкриті з кінцевим терміном подання заявок – 26 лютого 2015 р. Call for proposals: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en

Детальну інформацію щодо правил участі, критеріїв оцінювання заявок, аплікаційних документів тощо, можна знайти в опублікованому Програмному документі (Programme Guide) ст.188-214  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Деталі та інформація про попередні проекти Жана Моне на сайті: http://www.tempus.org.ua/uk/osvitni-programy-es-dlja-universytetiv-ta-studentiv/programa-zhan-mone.html

Всі деталі на сайті: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Проекти 2014 р.:http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/baza-proektiv.html

Документи конкурсу 2015 р.: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en