Березень. Конференція+стажування в Празі

Шановні викладачі, науковці та аспіранти!

Празький інститут підвищення кваліфікації запрошує Вас взяти участь

в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»

12-15 березня 2018 р., м. Прага

 

з можливістю одночасного стажування

в Празькому інституті підвищення кваліфікації

http://www.prizk.cz

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 1. Сучасні методи та технології в освіті.
 2. Академічна мобільність та інтернаціоналізація навчального процесу.
 3. Внесок гуманітарної освіти та соціальних наук в формування сучасної особистості.
 4. Прикладна освіта: проблеми та пріоритети розвитку.

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1 день. 12 березня. Понеділок.

Прибуття в Прагу.

Поселення. Огляд міста.

Реєстрація.

Відпочинок.

 

2 день. 13 березня. Вівторок.

10.00 – 11.00 Реєстрація.

11.00 – 11.30 Відкриття конференції.

11.30 – 13.00 Пленарне засідання конференції (І частина).

13.00 – 14.00 Перерва.

14.00 – 17.00 Пленарне засідання (ІІ частина).

18.00 – 21.00 Урочиста вечеря з нагоди відкриття конференції.

 

3 день. 14 березня. Середа.

10.00 – 13.00 Секційні засідання конференції.

13.00 – 13.30 Перерва.

14.00 – 16.00 Підсумкове засідання.

16.00 – 17.00 Фуршет.

 

4 день. 15 березня. Четвер.

Вільний день для наукового спілкування.

Вибуття з Праги.

Робочі мови конференції: англійська, українська, чеська, російська.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Збірник тез видається в електронному вигляді та надсилається учасникам конференції в форматі PDF.

Мова тез: англійська. Обсяг тез – до двох сторінок формату А4 без таблиць і рисунків! Поля зі всіх сторін – по 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт – Times New Roman, 14. Посилання на джерела згідно стандартів.

Кількість авторів – не більше трьох.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Збірнику матеріалів конференції надається чеський код ISBN.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Очна участь. Організаційний внесок за очну участь у конференції – 100 євро (сплачується на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації). До оргвнеску за очну участь у конференції входить: участь у пленарному та секційних засіданнях, участь в урочистій вечері з нагоди відкриття конференції, публікація в збірнику матеріалів конференції (збірник тез видається в електронному вигляді та надсилається учасникам конференції в форматі PDF), програма конференції, отримання сертифіката учасника конференції, електронний фотодайджест (буде надісланий учасникам після конференції на електронні адреси) та загальноорганізаційні витрати.

Організаційний внесок за участь у конференції організованими учасниками сплачується по прибутті в Прагу на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації, неорганізованими (які виїжджають до Праги самостійно) – завчасно, до 25 лютого 2018 р.

Дистанційна участь. Організаційний внесок за дистанційну участь у конференції – 80 євро (сплачується на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації). До оргвнеску за дистанційну участь у конференції входить: віртуальна участь з презентацією (за бажанням), публікація в електронному збірнику матеріалів конференції (надсилається учасникам конференції протягом місяця після завершення конференції в форматі PDF), програма конференції, отримання сертифіката учасника конференції, та загальноорганізаційні витрати. Сплата за дистанційну участь до 25 лютого 2018 р.

Увага! Додаткова оплата за кожного співавтора доповіді, якщо він не є безпосередньо очним учасником конференції, – 30 євро. Кожний співавтор також отримує сертифікат учасника конференції, проте повний пакет матеріалів конференції надається тільки основному доповідачу. Співавтори, які безпосередньо очно приймають участь у конференції, сплачують повну вартість (100 євро) та отримують повний пакет матеріалів конференції.

 

Бажаючі можуть завчасно замовити друкований примірник збірнику матеріалів конференції. Додаткова плата 20 євро.

Увага! У разі відмови від участі у конференції оргвнесок не повертається!

 

 

Увага!

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ МАЮТЬ ТАКОЖ МОЖЛИВІСТЬ ПРОЙТИ СТАЖУВАННЯ У ПРАЗЬКОМУ ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Можливо взяти участь одночасно і у конференції, і у стажуванні, або вибрати щось одне.

Стажування за програмою підвищення кваліфікації

«Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу»

з 4 по 15 березня 2018 року, м. Прага

 

 

Стажування проходить в форматі очної та дистанційної роботи (4 березня-11 березня – дистанційна робота, 12-15 березня – безпосереднє стажування на території Чехії).

 

Програма стажування (108 годин) складається з 3 модулів:

 

Модуль 1 (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи): Освітні системи країн Євросоюзу та організація навчального процесу в європейських університетах

 • Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти.
 • Порівняльна характеристика освітніх систем Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Франції та Великобританії.
 • Кроскультурні комунікації в навчанні та академічна мобільність викладачів та студентів.
 • Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація.
 • Інтеграція науки в освітній процес.
 • Участь у якості слухача в II Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та методи підготовки висококваліфікованих фахівців: європейський досвід».

 

Модуль 2 (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи): Публікації в наукових журналах: теорія та практика

 • Практика, правила і традиції написання наукової статті в журнали, що входять до системи SCOPUS, Web of Science та інші.
 • Практичні рекомендації з написання статей.
 • Оформлення статті, правила цитування, оформлення бібліографії посилань – як це бачить шеф-редактор журналу.
 • Системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених.
 • Системи SCOPUS і Web of Science в практиці.
 • Імпакт-фактор наукового журналу, індекс Хірша, цитування.
 • Мова академічного письма: як підготувати статтю для публікації в іноземному виданні.
 • Структура та оформлення статті. Цілі дослідження. Методика та аргументації. Представлення результатів, аналіз і полеміка по темі.
 • Стилістичні особливості академічного письма. Списки слів, що найчастіше зустрічаються та стилістичні патерни.

 

Модуль 3 (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи): Наукові проекти та грантова діяльність в освітніх організаціях

 • Проектний менеджмент: планування і підготовка проектів.
 • Індивідуальні та інституційні наукові проекти.
 • Проектні та грантові можливості Євросоюзу.
 • Умови успішної реалізації наукових проектів у ЄС (на прикладі Чехії, Великобританії, Ірландії).
 • Процедура подачі заяви.
 • Умови та вимоги до заявників.
 • Оформлення конкурсної документації. Методика і аргументація. Опис індикаторів і результатів проекту. Складання бюджету.
 • Case-studies.

 

Дистанційна частина стажування (з 4 по 11 березня) містить у собі:

 1. Робота з співробітниками Празького інституту підвищення кваліфікації через електронні комунікації (скайп, режим відеоконференції).
 2. Опрацювання презентаційного матеріалу доповідей співробітників Празького інституту підвищення кваліфікації.
 3. Дистанційне виконання завдань щодо тематики модулів.

Очна частина стажування (з 12 по 15 березня) містить у собі безпосередню аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, наукові дискусії.

 

Учасникам стажування видається сертифікат Празького інституту підвищення кваліфікації (серія, номер) на 108 годин та програма стажування з підписом та печаткою директора інституту. Бажаючим надсилається примірник сертифікату та програми.

 

УМОВИ УЧАСТІ У СТАЖУВАННІ

 

Вартість участі у стажуванні – 150 євро (сплачується на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації). У вартість стажування входить тільки саме стажування (лекції, семінари, майстер-класи, інша аудиторна та позааудиторна робота, консультації та інші види занять, які передбачено програмою стажування, сертифікат за участь у стажуванні). Плата за стажування організованими учасниками сплачується по прибутті в Прагу на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації, неорганізованими – завчасно, до 25 лютого 2018 р.

Увага! Ті, хто бажають взяти участь у стажуванні самостійно, а не у складі організованої групи, повинні завчасно сплатити вартість участі на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації (у разі відмови кошти не повертаються!), самостійно вирішують питання з проживанням, харчуванням та трансфером.

 

ОРГАНІЗОВАНИЙ ТРАНСФЕР ТА ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА/АБО СТАЖУВАННЯ

 

11-16 березня 2018 р.

 

Трансфер, проживання та організацію вільного часу учасників конференції/стажування забезпечує туристична компанія «Алголь» (www.algol.com.ua).

Вартість послуг туроператора складає гривневий еквівалент 175 євро при сплаті до 14.02.2018 р. включно та 185 євро при сплаті після 15.02.2018 р., куди входить трансфер комфортабельним  автобусом за визначеним маршрутом, проживання в тризірковому готелі (чотири ночі) зі сніданками у двомісних номерах, оформлення полісу медичного страхування на період туру. Бажаючі можуть замовити проживання в одномісному номері за додаткову плату на рахунок туроператора «Алголь» (доплата складає гривневий еквівалент 100 євро). Туроператор надає відповідний договір про надання своїх послуг. Кожний організований учасник укладає індивідуальний договір на обслуговування з туроператором «Алголь».

Увага! Учасники можуть брати з собою супроводжуючих. Супроводжуючі особи сплачують лише вартість послуг туроператора.

Доплата за 5-12 місця в автобусі складає 10 євро.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК ТРАНСФЕРУ ТА ПРОЖИВАННЯ

 

1 день. 11 березня. Неділя. 7.00 виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд в Краків. Відпочинок. Переїзд в транзитний готель в Чехії (в районі Оломоуца). Ночівля в готелі.

2 день. 12 березня. Понеділок. Прибуття в Прагу. Поселення в готель. Реєстрація. Ночівля в готелі.

3 день. 13 березня. Вівторок. Сніданок. Конференція/стажування. Ночівля в готелі.

4 день. 14 березня. Середа. Сніданок. Конференція/стажування. Ночівля в готелі.

5 день. 15 березня. Четвер. Сніданок. Завершення стажування. Виселення. Вільний час. Переїзд у Львів.

6 день. 16 березня. П’ятниця. Прибуття у Львів біля 10.00.

 

ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ І ЗАЯВОК

Всі, хто планує взяти участь у стажуванні та/або конференції, повинні надіслати заявку, тези доповіді та скановану копію першого розвороту закордонного паспорту на електронну адресу: info@prizk-conference.cz до 1 лютого 2018 р.!

Ті, хто не встигає отримати біометричний паспорт до 1 лютого, можуть досилати його скан до 20 лютого.

 

Тема листа: Березень Прага Прізвище та Ім’я учасника

Вкладені файли, які будуть відіслані на електронну адресу, повинні мати обов’язкові назви, а саме:

 • Заявка прізвище (учасника);
 • Паспорт прізвище (учасника);
 • Тези прізвище. Секція №…

 

Голова оргкомітету конференції, директор Празького інституту підвищення кваліфікації Вадим Стрелковський E-mail: info@prizk-conference.cz

 

Секретар конференції, Professor Anetta Zielińska (Wroclaw University of Economics),

E-mail: zielinska@prizk-conference.cz

 

Помічник секретаря, координатор організованої участі: Ірина Максименко,

E-mail: info@prizk-conference.cz

 

З питань організованого виїзду

(тільки для власників біометричних паспортів та діючих шенгенських віз):

тел: 068 955 22 67; e-mail: confgalilei@ukr.net

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

 

ЗАЯВКА

на участь у конференції/стажуванні

Празький інститут підвищення кваліфікації, березень 2018 р. м. Прага

Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою
Прізвище, ім’я латиницею згідно закордонного паспорта
Наявність біометричного закордонного паспорту (так/ні)
Наявність діючої Шенгенської візи (так/ні для власників паспортів старого зразка)
Серія та номер закордонного паспорта
Дата народження
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада з вказанням назви кафедри (відділу)
Назва місця роботи / навчання (університету) українською мовою
Назва місця роботи / навчання (університету) англійською мовою.
Адреса реєстрації місця проживання (як написано в паспорті громадянина України, українською мовою)
Е-mаіl
Моб. телефон
Секція № (вказати учасникам конференції)
Замовляю друкований примірник збірнику матеріалів конференції (так/ні)
Номер та адреса відділення «Нової пошти»
Планую взяти участь (зазначте +):

o       конференція+стажування,

o       тільки у конференції

o       тільки у стажуванні.

Прохання зазначити необхідне з переліку:

Планую (зазначте +):

o       очна участь;

o       дистанційна участь.

Для очних учасників:

o       виступити з доповіддю (до 10 хв.);

o       взяти участь як слухач.

 

By vmp