rojall

19 – 23 лютого 2018 року викладач кафедри методики музичного виховання і диригування інституту музичного мистецтва Христина Голубінка проходила стажування в Жешувському університеті на Музичному Факультеті в рамках програми Європейського Союзу ERASMUS+.

На стажуванні проведено курс лекцій на тему “Диригентсько-хорове мистецтво в Україні ХІХ – початку ХХІ століття”. Для польських студентів висвітлено особливості розвитку музично-хорової культури України ХІХ − початку ХХІ століття; окреслено засади диригентсько-хорового мистецтва  (художньо-творчі виміри); ознайомлено з методикою викладання хорових, вокальних та інструментальних дисциплін; покращено власну конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Викладач Христина Голубінка дякує за організацію координаторам відділів міжнародних зв’язків Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Лідії Романик та Жешувського університету – Люцині Кустрі.

Програма академічної мобільності для викладачів і студентів ERASMUS+ відкриває нові та сучасні професійні перспективи на міжнародному рівні!

 

By vmp