Вперше в університеті організовуються тренінги з польської мови.

На сучасному етапі інтеграції України в освітній, науковий, культурний, спортивний, громадянський простір ЄС та світу потрібно забезпечити вивчення іноземних мов та мов країн-сусідів нашої держави. Оскільки наш університет тісно співпрацює з 22 ВНЗ Польщі, то Центром тестування і сертифікації ДДПУ ім. І. Франка планується організація груп для проведення тренінгів із польської мови. Це зумовлено необхідністю активної участі студентів, магістрів та аспірантів у обмінах, продовженні навчання за кордоном, у програмі «Подвійний диплом», участі у наукових та інших заходах тощо. Не менш важливим є участь науково-педагогічних працівників у різного виду стажуваннях, у виконанні грантових проектів спільно з країнами ЄС, підготовці дисертацій за рубежем, підготовці спільних публікацій, участі у міжнародних конференціях, проведенні наукової та навчальної роботи у партнерських ВНЗ та ін.

 Детальну інформацію можна отримати у відділі міжнародних проектів (гол. корпус, ауд. 9., тел. 3-81-11).

By vmp