Магістратура у всьому світі є другим рівнем вищої освіти. Вона випускає професіоналів, які отримують поглиблену спеціалізацію у своїй професійній сфері і здатні вирішувати більш складні завдання або займатися аналітичною та науково-дослідною роботою.

Іншими словами, міжнародна магістратура є прекрасною можливістю отримати елітний диплом і статус на ринку праці. Випускник після її закінчення отримує досконале знання іноземної мови і освіту, визнану у всіх країнах світу. А крім цього, під час навчання налагоджуються цінні контакти, необхідні в майбутньому для успішної наукової кар’єри чи побудови свого бізнесу.

Наявність ступеня бакалавра – обов’язкова умова вступу в магістратуру. Якщо бакалаврат закінчений, і є бажання продовжувати подальше навчання, то шлях всім бажаючим в магістратуру відкритий.

Навчання в магістратурі може бути як платним, так і бюджетним, що залежить від вибору країни навчання та виділених бюджетних місць. Наприклад, у державних університетах Норвегії, Німеччини і Фінляндії можна вчитися безкоштовно. Тут раз у семестр треба оплатити лише невеликий внесок, який включає витрати на ксерокопіювання, папір та навчальні матеріали. Однак, щоб отримати бюджетне місце, треба витримати досить жорсткий конкурс.

Там, де навчання ведеться національною мовою, воно коштує недорого. Але сьогодні магістерські програми в багатьох країнах, а не тільки в англомовних, проходять англійською. Якщо ж для навчання обрано англійську мову, то сума оплати зростає.

Чимало вигідних програм пропонує міжнародна магістратура у Франції чи Англії. Правда, за рік навчання доведеться платити досить багато, близько 5 – 20 тисяч євро.

Найбільш відомою програмою підтримки студентів, що вступають до магістратури, є Erasmus Mundus. Стипендія Scholarship оплачує навчання за британським програмами магістратури, стипендія DAAD Master підтримує магістрантів-іноземців у Німеччині, а у Франції покриває вартість навчання стипендія Bourse Copernic.

Міжнародна магістратура зазвичай передбачає очну форму навчання з обов’язковим відвідуванням семінарських занять і лекцій. Для студентів-магістрантів індивідуально розробляється план роботи, в якому вказані тема дисертації на звання магістра, форма підсумкової атестації, обсяг і терміни навчання. Причому в різних країнах займатися в магістратурі можна рік або півтора року.

Також студенту надається час для написання магістерської дисертації або дипломний проект за програмою навчання. Після успішного завершення навчання і захисту дисертації йому видається диплом і присвоюється ступінь.

В результаті навчання в магістратурі за кордоном магістр отримує безліч переваг:
– отримує поглиблені знання з питання, у своєму науковому напрямку і значний досвід науково-дослідної роботи;
– набуває досвід викладацької роботи та написання дисертацій;
– може скласти кандидатський мінімум з досконало вивченої іноземної мови, що надалі зараховується при вступі до аспірантури;
– отримання ступеня магістра розширює рамки працевлаштування, а значить, підвищує і заробітну плату.

Cтаття походить з osvita.org.ua

By mp