Правила прийому на навчання бувають теж різні. Усе частіше вищі навчальні заклади у Польщі запроваджують Інтернет-реєстрацію абітурієнтів, під час якої кожен вводить свої дані, обирає напрямок навчання.

Підставою для зарахування на навчання у польських ВНЗ є конкурс результатів матури (для вступу до магістратури – диплом бакалавра). Для вступу на деякі спеціальності – наприклад, архітектура, психологія та ін., необхідно додатково скласти іспит чи пройти співбесіду.

Для українських абітурієнтів “матуральним свідоцтвом” є атестат про середню освіту. Тож оцінки в українському атестаті є при вступі визначальними. Цікаво, що поки результати ЗНО, яке проводиться останніх кілька років в Україні, польські вузи до уваги не беруть.

Словничок термінів 

Матура (польською – matura) – екзамен із вибраних предметів навчальної програми на рівні середньої школи. Випускники шкіл не зобов’язані складати іспит, але свідоцтво про його складання вимагається від абітурієнтів від час вступу до ВНЗ. Матура не є документом, що посвідчує отримання середньої освіти, – цю функцію у Польщі виконує свідоцтво про закінчення середньої школи.

Матуральне свідоцтво (атестат зрілості) (польською – swiadectwo dojrzalosci (maturalne) – документ, що засвідчує спроможність здобувати вищу освіту, видається після закінчення середньої школи.

Апостиль (польською – apostille) – посвідчення документа, виданого в одній державі (наприклад, диплом, атестат), що підтверджує його справжність та робить легальним використання у іншій державі. Видається певним державним органом, із якого походить документ (наприклад, якщо це документ про освіту, то апостиль видається Міністерством освіти та науки).

Чесне (польською – czesne) – плата за навчання.

Рекрутаційна оплата (польською – oplata rekrutacyjna) – плата за процедуру, пов’язану зі вступом, у розмірі, встановленому розпорядженням ректора навчального закладу.

 

Джерело: http://www.polskaosvita.info

By vmp