Міжнародна співпраця у ДДПУ імені Івана Франка здійснюється шляхом освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, налагодження наукових контактів, участі у роботі міжнародних організацій, проведення наукових конференцій, конгресів, семінарів, симпозіумів. Однією із таких форм роботи, яка була реалізована науково-педагогічними кадрами університету, є стажування.

З 6 жовтня до 7 листопада 2014 р. доценти кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Карпенко Ореста Євгенівна, Паласевич Ірина Львівна та Федорович Анна Василівна відповідно до підписаної умови про співпрацю проходили науково-педагогічне стажування в Інституті педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін. Наші наукові зацікавлення польські колеги реалізують на кафедрах дошкільної освіти, теорії виховання та дидактики. Для нас важливим є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог, спрямованої на підвищення кваліфікації, розвиток кар’єри і надання можливості для навчання та стажування молоді у європейських державах. Проблеми підготовки кадрів, їх обговорення на міжнародних зібраннях, семінарах, робочих нарадах, презентація власної системи роботи зі студентською молоддю, мають на меті поліпшення якості освіти, є центральними у науковій діяльності польських колег.

Упродовж стажування ми ознайомилися з навчальними планами і програмами, відвідували лекції, практичні заняття у лабораторії Марії Монтессорі; ознайомилися із методиками навчання та виховання дітей дошкільного віку. Працівники лабораторії проводили майстер-класи, презентували новаторський досвід і навчально-методичну літературу. Ми також мали змогу побувати у монтессоріанських дошкільних навчальних закладах та школах, взяти участь у проведенні занять з різновіковими об’єднаннями дітей дошкільного віку, а також прочитати лекції для студентів Інституту педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської на теми «Актуальні проблеми розвитку вищої освіти в Україні», «Пріоритети та завдання реформування дошкільної освіти в Україні», «Реалізація індивідуального підходу до дітей дошкільного віку», «Порівняльна педагогіка як навчальна дисципліна в Україні» та ін. До речі, навчальні заняття проводяться з 8 до 20 год., однак незважаючи на це, практично 100% студентів відвідували перші й останні за розкладом заняття.

Опираючись на дослідження останніх років, висвітлено особливості дошкільної, шкільної і вищої освіти у різних країнах світу, підготовки педагогічних кадрів у різних країнах світу, ми прагнули розкрити особливості підготовки педагогічних кадрів в Україні. Виконання наукового проекту «Професійна кар’єра випускників педагогічних спеціальностей Польщі й України» дало можливість О. Карпенко та Й. Конашевській провести анкетування та інтерв’ювання серед польських студентів. Нас вразила відкритість студентів, їх ставлення до навчання.

Під час перебування на науково-педагогічному стажуванні наші колеги ознайомилися з діяльністю молодіжного будинку СОС-дитячого містечка; з роботою психолого-педагогічної консультації, планом роботи школи для батьків. Досвід роботи колег зацікавив нас. До того ж українські студенти можуть тепер перебувати на навчанні за програмою Еразмус в університетах Польщі. Університет Марії Кюрі-Склодовської займає перше місце щодо кількості іноземних студентів. У нас з’явилися нові ідеї щодо реалізації спільних ідей у науковій і навчальній діяльності.

Польські колеги охоче демонстрували свій педагогічний досвід, намагалися у міру можливості ознайомити нас з культурно-історичними пам’ятками Любліна і Любельщизни, Казімежа Дольного, а також відвідати музей Замойських в Козлувці та багато інших. Нас переповнювали почуття радості. Бажаємо їм успіхів!

Стажування польських колег у рамках міжнародної наукової співпраці збагатило педагогів досвідом взаємин як на науковому, так і культурологічному рівнях, окреслило перспективи подальшої співпраці.

Продовження міжнародної співпраці передбачено в наступному семестрі. Викладачі кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти проходитимуть стажування в Університету Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін. Бажаємо їм успішного творчого пошуку.

 

Ірина Паласевич,

канд. пед. наук, доцент

By vmp