Збірник наукових праць, членом редакційної колегії якого є професор М.Чепіль, видає Університет Марії Кюрі-Склодовської упродовж десятиліть. Співпарця з колегами дала можливість донести до польського читача дослідження українських науковців, у тому числі й Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Видання добре структуроване, містить тематичні рубрики:

“З педагогічних досліджень на Україні”,

«Вибрані проблеми навчання і виховання”,

“Вибрані проблеми спеціальної педагогіки”,

“Найважливіші аспекти історії освіти й виховання“,

“Звіти, рецензії”.

Його зміст допомагає знайти новаторське розв’язання освітніх і виховних проблем, формує почуття відповідальності за виховання молодих поколінь поляків та українців у контексті європейської інтеграції.

By vmp