Як відповідь на сучасні політичні процеси в українському суспільстві, як формулювання позиції науковців щодо вектора розвитку нашої держави, у Варшаві вийшов друком англомовний збірник наукових праць «Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine» за редакцією М.Чепіль, О.Карпенко, В.Петрик.

Збірник містить статті українських педагогів з різних регіонів України, присвячений проблемам підготовки педагога до виховної роботи з дітьми та молоддю, спрямований на ознайомлення з світоглядно-філософськими аспектами професійної підготовки педагога, психологічними особливостями професійної ідентичності майбутніх педагогів, формуванням ціннісної сфери майбутнього педагога та соціальної відповідальності вчителя у педагогічній теорії та практиці, міжкультурної компетенції майбутніх вчителів у контексті глобалізації освітнього простору

Видання складається з двох частин. Перша частина вміщує 14 статей, в яких висвітлено актуальні проблеми підготовки педагога до виховної роботи з дітьми та молоддю на Україні. Цінними для педагогічної науки є теоретико-методологічні основи професійної підготовки вчителя у контексті сучасних парадигм освіти, філософсько-психологічні аспекти професійної підготовки і діяльності педагога, значимість євроінтеграційних процесі у формуванні професійної орієнтації студентів, прогресивність поглядів студентів у побудові виховного середовища вищого педагогічного навчального закладу.

Другий розділ “Зміст виховної роботи педагога з учнівською молоддю” налічує 11 статей, які присвячені: питанням професійної готовності до виховної діяльності, використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі з метою розвитку творчих здібностей учнів; принципам побудови демократично зорієнтованого середовища вищого педагогічного навчального закладу; компонентно-структурному аналізу професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. У полі зору дослідників питання полікультурного спрямування освіти з метою розвитку міжкультурної компетенції майбутнього педагога, формування життєвої стратегії молоді в руслі правового, гендерного і статевого виховання.

Редактори збірника прагнули донести до європейської спільноти проблеми підготовки педагогів в Україні, можливі шляхи її вирішення. Збірник буде корисним педагогічним працівникам різних типів навчальних закладів, дослідників у галузі педагогіки.

 

Надія Дудник,

кандидат педагогічних наук, доцент,

заступник декана з наукової роботи

і міжнародної співпраці

соціально-гуманітраного факультету

By vmp