Результатом багаторічної співпраці нашого університету з педагогами Університету Марії Кюрі-Склодовської стало видання збірника наукових праць “Challenges of contemporary education – theoretical and empirical contexts” (за ред.. А.Каньос, А.Дудак, О.Карпенко). Збірник презентує багатоаспектність проблем сучасної освіти,. Два тематично-проблемні розділи висвітлюють динамічну ступеневу освіту, запровадження у системі вищої педагогічної освіти і науки досвіду Польщі, її інтеграцію у міжнародне науково-освітнє співтовариство, що, на думку авторів, сприятиме мобільності молодих спеціалістів, конкурентоздатності нації на міжнародному ринку освітніх послуг.

Звернуто увагу на актуальні проблеми підготовки педагога та соціальної відповідальності вчителя у педагогічній теорії та практиці, основні аспекти професійної зорієнтованості майбутнього педагога у навчально-виховному процесі різних типів шкіл, міжкультурної компетенції вчителів у контексті глобалізації освітнього простору, зміни в довкіллі, роль педагога у вихованні і навчанні підростаючого покоління.

У контексті сьогодення представлено гуманістичні концепції Я.Корчака і Ф.Знанецького, проблеми глобалізації освіти, зміни у дошкільній освіті, окремі аспекти домашнього навчання і позаурочної культурологічної діяльності. Проведені дослідження з використанням сучасних методик дали змогу висвітлити результати напрацювань польських науковців, проблеми компетентісного підходу до професійної підготовки педагогів у сучасних умовах університетської освіти, технологію підготовки вихователів та соціальних педагогів в умовах університетської освіти..

Цінним є підхід авторів до виокремлення емоційних компонентів педагогів, аналіз допущених ними помилок у вихованні дітей, проблема емоційної інтелігенції і самооцінки учнів старшого шкільного віку, міжкультурної компетенції вчителів у контексті глобалізації освітнього простору, зміни в довкіллі. У полі зору дослідників питання відкритості як вимір комунікативної компетентності вчителя, характеристика стресу учителів. педагогічна підготовка крізь призму абітурієнтів і студентів.

Читач знайде відповіді на питання виховання дитини у сім’ї, навчання у домашніх умовах в історичній ретроспективі та сучасних умовах, особливості виховання дітей у дошкільних навчальних закладах, вирішення проблем опікунської діяльності школи, формування творчих здібностей майбутніх вчителів та креативної особистості майбутнього педагога. Сподіваємося, що порушені проблеми знайдуть висвітлення у наступних публікаціях.

 

О.В.Квас,

доктор педагогічних наук, професор

By vmp