Початок навчального року ознаменований виходом у світ чергового збірника наукових праць англійською мовою Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges” (за ред. М.Чепіль, О. Карпенко, Й.Кронашевської). Збірник є результатом співпраці науковців нашого університету з педагогами Університету Марії Кюрі-Склодовської. Збірник є актуальним, багато в чому новаторським.

Збірник презентує актуальні проблеми теорії та практики підготовки педагогів до професійної діяльності у різних типах навчально-виховних закладів в Україні.

Звернення українських дослідників до різноманітних аспектів підготовки педагогів в історії української педагогічної думки, вивчення досвіду підготовки педагогів в окремих країнах, переоцінка їхньої діяльності та змісту підготовки дадуть змогу по-новому оцінити здобутки української педагогічної науки в контексті сучасних подій. Усі ці аспекти з різною інтенсивністю представлені в статтях авторів. Тому актуальним залишається питання про пошук нових форм та методів роботи з дітьми і молоддю, інноваційних технологій у підготовці майбутніх педагогів у контексті європейського освітнього простору.

Збірник складається з двох частин. Перша частина вміщує 20 статей науковців з різних регіонів України, в яких висвітлено історичні аспекти підготовки педагогів в Україні та окремих країнах. Цінними для педагогічної науки є формування педагогічної майстерності вчителя в педагогічній думці України, використання інноваційних технологій, психолого-педагогічні засади підготовки вчителів для роботи у різних типах освітніх закладів. Автори звертають увагу на те, що підготовка майбутнього педагога відбувається на тлі державних й регіональних потреб.

Другий розділ “Соціальні та дидактичні аспекти професійної діяльності педагога в Україні” містить 18 статей, в яких висвітлено соціальні, філософсько-психологічні та методичні засади підготовки вчителів окремих навчальних предметів, використання інноваційних технологій у підготовці та професійній діяльності вчителя та соціального педагога; аксіологічні аспекти підготовки майбутніх педагогів і керівників навчальних закладів до інноваційного управління, питання компетентнісного підходу як основи реформування безперервного професійного навчання, формування економічних компетентностей в інтернатних закладах, структуру готовності майбутніх учителів початкових класів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності. Цінним є статті, в яких відображеноо специфіку підготовки педагогів для дошкільних навчальних закладів, сутність роботи соціального педагога в дитячому будинку, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їхню специфіку на шляху трансформації суспільного устрою в Україні. Вважаю, що представлений досвід підготовки майбутніх педагогів для потреб ринку в Україні є цікавим і заслуговує на вивчення.

Збірник буде корисним для педагогічних працівників різних типів навчальних закладів, дослідників у галузі педагогіки, усіх, хто цікавиться проблемами освіти, теорії і практики підготовки педагогів, проблемами виховання підростаючого покоління.

By vmp