Результатом багаторічної співпраці з науковцями Польщі є проведення наукових конференцій, публікація статей, монографій. Нещодавно вийшов у світ двомовний збірник наукових праць “Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві (на прикладі Польща та України)”, за редакцією М.Чепіль та колег з Польщі – В.Петрика, М.Страдовского.

Наукове видання є першою спробою представити процеси змін на зламі століть в освітній і виховній сферах у демократичних суспільствах. Це аємний та відвертий обмін думками та практичними напрацюваннями приязних дослідників двох сусідніх народів, для яких власні освітні проблеми є signum temporis (скромною істиною) суспільних і політичних змін, що відбуваються в обох країнах, вказуючи на важливість складного процесу формування нової суспільної свідомості в умовах безупинної трансформації.

Наукові розвідки презентують напрями досліджень працівників різних вищих навчальних закладів Польщі та України. Обмін досвідом та міжнародна співпраця в академічному середовищі є цінним вкладом у розвиток суспільних наук, а також поглиблення знань про світоглядно-філософські та методичні засади теорії та практики виховання. Динаміку освітніх змін у Польщі і в Україні на початку 90-х років XX століття, розвиток теорії та практики виховання, проблеми виховання дітей-сиріт в педагогіці. України презентує частина перша “Зміст та чинники виховання”. У цій же частині розглядається розвиток творчого мислення як складова життєвого успіху дитини, діяльність вихователя як організатора педагогічного спілкування у дошкільних навчальних закладах, виховання відповідального ставлення молодших школярів до навчання, естетичне виховання підлітків та формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи України.

Друга частина “Теоретико-методичні аспекти виховання студентської молоді” присвячена проблемам виховання студентів вищих навчальних закладів України в контексті європейського освітнього простору, діяльності куратора щодо формування громадянськості студентської молоді, патріотичному вихованню студентської молоді у педагогічних університетах. Частина третя “Роль процесу суспільного виховання дітей і молоді у формуванні дорослої особистості” містить: наукові розвідки польських дослідників, присвячені спеціальній освіті та змісту громадянського виховання у демократичному суспільстві; інтегральному розвитку особистості у християнській педагогіці, культурній анімації в процесі неформальної освіти дітей і молоді; вихованню гармонійного відношення до суспільно-природнього середовища; взаємодії сім’ї, дошкільного закладу та навколишнього середовища у вихованні дітей дошкільного віку.

Видання адресоване педагогічним працівникам, дослідникам у галузі педагогіки, теорії та методики виховання, дидактики, студентам і аспірантам вищих педагогічних навчальних закладів.

Оксана Гевко,

кандидат педагогічних наук, доцент

By vmp