В рамках реалізації проєкту Erasmus+ KA2 “UKROTHE” STUDY PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE з 22 березня триває Міжнародний модуль з дитячої реабілітації 2021, учасниками якого є двоє викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії: доцент Ніна Грибок та старший викладач Юрій Рогаля.
Міжнародна програма з дитячої реабілітації створена за ініціативи Гентської університетської асоціації та Центру реабілітації дітей Університетської лікарні м. Гент (Бельгія). Програма побудована на підставі досвіду університетської лікарні м. Гент у галузі дитячої реабілітації.
Під час курсу медичні працівники, фізичні терапевти та ерготерапевти з різних країн світу мають можливість зустрітися, використовуючи онлайн платформу Microsoft Teams, для обговорення актуальних питань реабілітації в педіатрії.

Модуль з дитячої реабілітації фокусується не лише на обміні інформацією, але й на колективній роботі в змішаних міждисциплінарних командах, що робить такий підхід особливо цінним. Новаторством у цій програмі є величезна кількість практичних занять.
Міжнародна програма зосереджена на різних аспектах порушення розвитку дітей у ранньому віці, терапевтичних втручаннях та реабілітації дітей в умовах лікарні, а також на включенні клієнтів у суспільство. Особливу увагу присвячено реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку та травмами мозку (локомоторна та неврологічна патологія).
Програма курсу побудована таким чином, що кожен день присвячений вивченню окремих тематичних питань – для цього поєднуються доповіді спеціалістів-практиків та обговорення конкретних клінічних випадків при роботі учасників курсів у групах.
Програмою модулю передбачені завдання для учасників – підготовка презентації про реабілітацію в Україні а також розробка програми реабілітації при конкретному клінічному випадку з педіатричної клініки.

На зображенні може бути: 10 людей На зображенні може бути: 2 people, including Lida  Romanyk та текст «HapaAa| Microsoft Teams 全 люAи nowиpиTи 3anpoweHHR npиcyTH aHapaAи (8) "Lidia(rcTb)" & annakilas Anne- Marie Denolf Dejonckheere opraH3aTop (cTb) annakilas BиmKHyTи Kamepy & Lorenzo Billiet 23:45 $ Verka(cTb) & Rogala ..) rcTb) nowyKoBий 3anиT TyT YR AD Windows po3Aлy HacTpoйKи", aKTиByBaTи 19.03.2021»

На зображенні може бути: Lorenzo Billiet та Lida  Romanyk, окуляри та текст На зображенні може бути: Anne-Marie Denolf

На зображенні може бути: текст «UKROTHE STUDY PROGRAMME OCCUPATIONAL THERAPY IN UKRAINE Co-funded by the Erasmus+ Programme the European Union P.PORTO ESCOLA DESAÚDE TAPAS DROHOBYCH KAPITAC Modrychi vives»

 

By vmp