Вихідна студентська мобільність

Критерії відбору

Для участі у програмі академічної мобільності студенту необхідно у відділ міжнародних звʼязків подати наступні документи:

1.Заповнену та підписану анкету-заяву

2. Довідку про результати навчання (для отримання цього документу студент звертається до деканату свого факультету):

За весь період навчання середній академічний бал повинен бути не нижчий 75 балів за рейтингом семестрового контролю;

Середній бал обчислюється та виставляється співробітником деканату та підписується деканом факультету;

3. Сертифікат знання відповідної іноземної мови

Якщо за умовами договору з університетом-партнером обовʼязковим критерієм відбору є навність міжнародного сертифікату (TOEFL, IELTS, TestDaf інше) – приймаються тільки ці сертифікати.

В інших випадках можна подати довідку про рівень володіння іноземною мовою ДДПУ ім. І. Франка. Таку довідку можна отримати у відділі міжнародних звʼязків.

4. Підтвердження досягнень у науковій роботі (наявність наукових публікацій, тез конференцій, наукових статей тощо), перемога в освітніх, наукових конкурсах та олімпіадах (дипломи переможців I-III ступенів) – цей пункт не є обов’язковим, проте ведення наукової діяльності надає додаткові конкурсні бали.

5. Рекомендаційний або мотиваційний лист

6. CV

Подачу документів можна здійснити заповнивши форму або надіслати необхідний перелік документів на електронну скриньку відділу.

Аплікаційна процедура

У випадку проходження конкурсного відбору студенту необхідно заповнити та подати у відділ міжнародних звʼязків наступні документи:

  1. подання або заява на ім’я ректора із візами-погодженнями завідувача кафедри, декана факультету, резолюцією начальника відділу міжнародних зв’язків та проректора з науково-педагогічної роботи (Взірець заяви)
  2. копія запрошення та його переклад, завірений відділом міжнародних зв’язків або координатором академічної мобільності факультету;
  3. договір про навчання (Learning Agreement on Academic Mobility Programme) між Університетом, Учасником та закладом вищої освіти/науковою установою-партнером (для студентів, аспірантів).

Перелік документів може змінюватися в залежності від вимог установи-партнера.

Зверніть увагу: учасникам програми академічної мобільності ОБОВʼЯЗКОВО потрібно оформити індивідуальний навчальний план студента (для отримання цього документу студент звертається в деканат свого факультету).

Звіт про міжнародну мобільність

Після завершення програми академічної мобільності студент подає на профільну кафедру та до відділу міжнародних зв’язків наступні документи:

1. звіт у письмовій формі, завізований координатором програми академічної мобільності закладу вищої освіти/наукової установи-партнера;

2. копію документу, що засвідчує результати проходження програми академічної мобільності (сертифікат, диплом, академічну довідку, виписку навчальних досягнень – Transcript of Records);

Координатори програми:

Факультет української та іноземної філології

Василь ЛОПУШАНСЬКИЙ

w_lopuschanskyj@dspu.edu.ua

Факультет здоровʼя людини та природничих наук

Наталія ГОЙВАНОВИЧ

n.hoyvanovych@dspu.edu.ua

Факультет історії, педагогіки і психології

Марʼяна КЛИМ

marjanaklym1986@gmail.com

Олександра СВЙОНТИК

lesyadudnyk@dspu.edu.ua

Факультет початкової освіти та мистецтва

Олена КРАВЧЕНКО-ДЗОНДЗА

oekravchenko@dspu.edu.ua

Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Христина ВОЙТОВИЧ

khrystyna.voytovych@dspu.edu.ua