Збірник наукових праць “Проблеми сучасної освіти: теоретичні та емпіричні контексти”

Збірник наукових праць “Topical issues of future teachers training in Ukraine”

Збірник наукових праць “Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві (на прикладі Польща та України)”

Збірник наукових праць  “Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges” 

Збірник наукових праць «Preparation of pedagogue to the educational work with children and youth in Ukraine»

Науковий збірник Університету Марії Кюрі-Склодовської

By vmp